CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 4032/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2021 của Tổng cục Hải quan V/v hướng dẫn sử dụng mã loại hình.
Số hiệu 4032/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 16/08/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 16/08/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực