CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 2166/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2021 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu 2166/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 04/08/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 04/08/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực