CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v gia hạn nộp thuế
Số hiệu 1971/HQBD-TXNK Ngày ban hành 26/08/2021
Loại văn bản Ngày hiệu lực 26/08/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực