CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v hướng dẫn thẩm quyền công khai thông tin người nộp thuế
Số hiệu 1892/HQBD-TXNK Ngày ban hành 18/08/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 18/08/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực