CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v triển khai thực hiện thủ tục hải quan kiểm ta, giám hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container từ cảng Cát lái đến ICD Tân Cảng Sóng Thần
Số hiệu 1761/HQBD-GSQL Ngày ban hành 09/08/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 09/08/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực