CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v chấn chỉnh báo cáo rà soát nợ thuế
Số hiệu 1616/HQBD-TXNK Ngày ban hành 22/07/2021
Loại văn bản Ngày hiệu lực 22/07/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực