CHI TIẾT VĂN BẢN
nộp thuế hàng hóa nhập khẩu tại chỗ loại hình SXXK
Số hiệu 1750/HQBD-TXNK Ngày ban hành 05/08/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 05/08/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực