CHI TIẾT VĂN BẢN
VB 741/CNTT-SW tra cứu C/O mẫu D điện tử
Số hiệu 741/CNTT-SW Ngày ban hành 27/07/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 27/07/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực