CHI TIẾT VĂN BẢN
VB 04/TB-NVKHQ Thông báo Danh sách thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2021
Số hiệu 04/TB-NVKHQ Ngày ban hành 26/07/2021
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 26/07/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực