CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v rà soát xử lý phản ảnh, kiến nghị của các Doanh nghiệp, Hiệp hội
Số hiệu 1619/HQBD-TXNK Ngày ban hành 22/07/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 22/07/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực