CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v chuyển soi chiếu, kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn
Số hiệu 1577/HQBD-GSQL Ngày ban hành 19/07/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 19/07/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực