CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 3498/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2021 của Tổng cục Hải quan v/v hướng dẫn thực hiện các vướng mắc trong công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container
Số hiệu 3498/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 12/07/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 12/07/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực