CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v hỗ trợ cung cấp thông tin tổ chức lớp Đào tạo, bổ sung kiến thức về pháp luật hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Số hiệu 346/THQVN-ĐT&QLHV Ngày ban hành 30/06/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 30/06/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực