CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 3384/TCHQ-GSQL ngày 06/7/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu
Số hiệu 3384/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 06/07/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 06/07/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực