CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 3336/TCHQ-TXNK ngày 02/7/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia
Số hiệu 3336/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 02/07/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 02/07/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực