CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v thông báo danh sách DN phải tạm dừng cho mang hàng về bảo quản
Số hiệu 1309/HQBD-GSQL Ngày ban hành 22/06/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 22/06/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực