CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v triển khai Hiệp định UKVFTA.
Số hiệu 1312/HQBD-GSQL Ngày ban hành 23/06/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 23/06/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực