CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 1654/QĐ-TCHQ ngày 04/6/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
Số hiệu 1654/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 04/06/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 04/06/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực