CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 2736/TCHQ-TXNK ngày 3/6/2021 của Tổng cục Hải quan v/v đính chính công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2021
Số hiệu 2736/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 03/06/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 03/06/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực