CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 2743/TCHQ-TXNK ngày 3/6/2021 của Tổng cục Hải quan V/v Thực hiện Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021
Số hiệu 2743/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 03/06/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 03/06/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực