CHI TIẾT VĂN BẢN
Chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý C/O mẫu D điện tử
Số hiệu 2379/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 24/05/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 24/05/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực