CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Số hiệu 27/2021/TT-BTC Ngày ban hành 19/05/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 02/06/2021
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng