CHI TIẾT VĂN BẢN
Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa (356--359-361--364-368 và 373--379)
Số hiệu 356/TB-KĐ3 Ngày ban hành 15/04/2021
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 15/04/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ,Ngành Khác

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực