CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1635/TCHQ-TXNK ngày 09/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời
Số hiệu 1635/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 09/04/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 09/04/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực