CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 1062/QĐ-TCHQ ngày 09/4/2021 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan
Số hiệu 1062/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 09/04/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 09/04/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực