CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1620/TCHQ-GSQL ngày 8/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan
Số hiệu 1620/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 08/04/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 08/04/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực