CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1604/TCHQ-GSQL ngày 8/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA
Số hiệu 1604/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 08/04/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 08/04/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực