CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1591/TCHQ-GSQL ngày 7/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Giám sát hàng hóa tại cảng biển
Số hiệu 1591/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 07/04/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 07/04/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực