CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1580/TCHQ-TXNK ngày 06/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Hàng nhập khẩu để SXXK thay đổi mục đích sử dụng
Số hiệu 1580/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 06/04/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 06/04/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực