CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1578/TCHQ-GSQL ngày 6/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là DNCX
Số hiệu 1578/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 06/04/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 06/04/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực