CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1561/TCHQ-TXNK ngày 05/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện Thông tư số 14/2021/TT-BTC
Số hiệu 1561/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 05/04/2021
Loại văn bản Ngày hiệu lực 05/04/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực