CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1528/TCHQ-GSQL ngày 5/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng
Số hiệu 1528/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 05/04/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 05/04/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực