CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 1000/QĐ-TCHQ ngày 05/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động kho chứa hàng miễn thuế
Số hiệu 1000/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 05/04/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 05/04/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực