CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1497/TCHQ-TXNK ngày 02/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xác định nguyên liệu, linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế CNTT ô tô
Số hiệu 1497/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 02/04/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 02/04/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực