CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1433/TCHQ-TXNK ngày 29/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khai bổ sung phí bản quyền
Số hiệu 1433/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 29/03/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 29/03/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực