CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v Quyết định khoanh nợ tiền thuế đối với 11 người nộp thuế
Số hiệu 55/QĐ-HQST Ngày ban hành 24/03/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 24/03/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực