CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1423/TCHQ-GSQL ngày 26/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Phối hợp kiểm tra các lô hàng cá tầm nhập khẩu
Số hiệu 1423/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 26/03/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 26/03/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực