CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1323/TCHQ-GSQL ngày 22/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục nhập khẩu tài sản thu hồi từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm Jakarta
Số hiệu 1323/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 22/03/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 22/03/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực