CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1286/TCHQ-GSQL ngày 19/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan đối với tàu bay đã qua sử dụng
Số hiệu 1286/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 19/03/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 19/03/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực