CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1289/TCHQ-GSQL ngày 19/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi
Số hiệu 1289/TCHQ-GSQ Ngày ban hành 19/03/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 19/03/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực