CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 890/QĐ-BCT ngày 12/3/2021 của Bộ Công Thương v/v thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
Số hiệu 890/QĐ-BCT Ngày ban hành 12/03/2021
Loại văn bản Ngày hiệu lực 01/04/2021
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Công Thương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực