CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v đề nghị hỗ trợ kiểm tra cơ sở gia công lại ngoài địa bàn quản lý.
Số hiệu 593/HQBD-GSQL Ngày ban hành 26/03/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 26/03/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực