CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v đăng tải quyết định khoanh nợ trên trang thông tin điện tử của Cục
Số hiệu 76/KCNST Ngày ban hành 25/01/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 25/01/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực