CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v xử lý trường hợp trùng 2 số hợp đồng gia công khi truyền BCQT
Số hiệu 514/HQBD-GSQL Ngày ban hành 17/03/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 17/03/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực