CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v văn bản hết hiệu lực và thời gian áp dụng danh mục bí mật nhà nước
Số hiệu 546/HQBD-VP Ngày ban hành 19/03/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 19/03/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực