CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
Số hiệu 1523/BTC-TCHQ Ngày ban hành 18/02/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 18/02/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực