CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 761/TCHQ-TXNK ngày 08/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Mã số HS mặt hàng whey
Số hiệu 761/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 08/02/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 08/02/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực