CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 813/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế
Số hiệu 813/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 18/02/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 18/02/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực