CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 475/TCHQ-TXNK ngày 01/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khuôn mẫu của DNCX cho DN nội địa thuê mượn
Số hiệu 475/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 01/02/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 01/02/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực