CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 547/TCHQ-TXNK ngày 02/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thông báo ngân hàng phối hợp thu với TCHQ và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
Số hiệu 547/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 02/02/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 02/02/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực